Tuesday, March 14, 2017

Radykalna terapia - Wskazania buddyjskie we współczesnym świecie.


Wskazanie powstrzymywania się od stosowania używek

W dzisiejszych czasach produkcja napojów alkoholowych jest jednym z najbardziej dochodowych przemysłów na świecie, a rynek przepełniony jest różnymi markami alkoholu. Na Sri Lance budżet państwowy jest w znakomity sposób powiększany przez dochody ze sprzedaży alkoholu, a konsumpcja drogich alkoholi zagranicznych uważana jest za luksus wyższej klasy społecznej. Wartości zostały tak wypaczone, że w dzisiejszym społeczeństwie to abstynent się niepokoi. Jedynie człowiek ze skrupułami i silnym charakterem może odmówić drinka na przyjęciu, pomimo zakłopotania spowodowanego wzięciem go za nudziarza lub za urzędnika w przebraniu. Faktem jest także to, że wielu alkoholików zaczynało od picia dla akceptacji społecznej.

Alkoholizm i nadużywanie narkotyków są palącymi problemami współczesnego społeczeństwa. Rujnują fizyczne i umysłowe zdrowie uzależnionych. Człowiek nie musi być nałogowym pijakiem, żeby paść ofiarą choroby. Według Brytyjskiego pisma medycznego, osoby pijące piwo codziennie, są o dwanaście razy bardziej zagrożone rakiem jelit, niż osoby nie pijące. Donosi się także, iż nawet stosunkowo skromne picie towarzyskie przez kobietę w ciąży, może uszkodzić płód. Takie dzieci są potem nienaturalnie małe, czy też mają małe główki lub rozbiegane oczy. Są to efekty związane z tym, co nazywane jest zespołem alkoholowym płodu (FAS; Fetal Alcohol Syndrome), który w swojej skrajnej formie powoduje powstanie zniekształconych rysów i niedorozwiniętego mózgu. Alkohol powoduje także nienaprawialne zniszczenia komórek mózgu u dorosłych, nawet jeśli jest spożywany w małych ilościach, podczas gdy większe ilości mogą zniszczyć ważne organy ciała. Natomiast nadużywanie narkotyków jest jeszcze bardziej szkodliwe.

Buddyzm zdając sobie w pełni sprawę ze szkodliwych efektów stosowania używek, włączył powstrzymywanie się od ich stosowania do podstawowych wskazań moralnych. Niebezpieczeństwa powodowane używkami, wymieniane są w wielu mowach Buddhy, z których najbardziej znaną jest Sigalovada Sutta (D.iii,182). Oddawanie się używkom powoduje klęskę ekonomiczną. Epizod z życia Mahadhanasetthi (DhA.iii,129), który roztrwonił olbrzymią fortunę na picie ze złymi przyjaciółmi i na starość został żebrakiem, jest klasycznym przykładem, do którego odnieść się można w tekstach Pali, gdy mowa o bogatym człowieku zrujnowanym przez alkohol.

Używki mogą powodować spory, kłótnie i przemoc w rodzinie. Rozbicie życia rodzinnego często spowodowane jest uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, a to niesie ze sobą cały łańcuch innych - wiążących się z tym - problemów społecznych. Sutty głoszą, że słabe zdrowie i zła reputacja także są spowodowane nawykiem stosowania używek. Ponadto niszczą one wszelkie hamulce i osłabiają mądrość. Sytuacja ta została trafnie podsumowana przez współczesnego pisarza, który powiedział, że świadomość człowieka jest rozpuszczalna w alkoholu.


Zarówno większość przestępstw, jak i poważnych wypadków samochodowych swoją przyczynę mają w spożywaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków. Pomimo niszczycielskich efektów jakie wywołuje alkohol w społeczeństwie, to różnorodne reklamy zaśmiecają media, przedstawiając alkohol jako integralną część dobrobytu, a naśladowanie tego powinno być marzeniem przeciętnego człowieka. Ludzie muszą być jednak edukowani i przekonywani nie tylko do złych efektów używek, ale także do wartości jaką ma siła woli i charakteru, aby oprzeć się pokusom. W te sidła wpadnie jedynie ten, kto ma słaby charakter.

Człowiek powinien także nauczyć się rozwijać przychylne nastawienie do swego ciała i umysłu. Odpowiedzialność za te instrumenty działania leży po stronie człowieka, i to w jego interesie jest by były utrzymane w zdrowiu i sprawności. W buddyjskiej medytacji miłującej dobroci człowiek jest najpierw uczony, jak rozwinąć życzliwy stosunek do samego siebie. Słowa „Obym miał się dobrze i był szczęśliwy” są cicho i uważnie powtarzane kilka razy każdego dnia, na początku medytacji, aby wpoić w umysł współczujące podejście do siebie samego. Gdy ten życzliwy stosunek zakorzeni się głęboko w umyśle, osoba medytująca będzie się stopniowo powstrzymywać od nawyków, które są szkodliwe dla jej ciała i umysłu. Najważniejszym obowiązkiem tych ludzi, którzy zdali sobie sprawę, że dzisiejsze społeczeństwo jest w niebezpiecznym stanie, jest wytworzenie - wszelkimi możliwymi sposobami - zmiany w podejściu człowieka i uratowanie go od zagrożeń jego własnego poczynania.

Źródło: http://sasana.wikidot.com/radykalna-terapia

Autor opracowania De Silva Lily: http://sasana.wikidot.com/de-silva-lily
Related Posts with Thumbnails

Moje motto:

"Nie rób tego, co ja chcę, abyś robił. Rób, to co TY chcesz robić. Podążaj za swoimi marzeniami".

Do poczytania...


Dobra nowina... patrz: Gazeta Wyborcza


***
oglądania i posłuchania

O Animalpastor:

Map IP Address
Powered byIP2Location.com