Tuesday, December 21, 2010

Boży Dar....

Słowo Prawdy ...

Często słychać, jak ludzie mówią: "Nie umiem wierzyć" albo: "Chciałbym wierzyć, ale nie potrafię".
Czy to możliwe? Bądźmy szczerzy wobec siebie! Wierzymy przecież ludziom, którzy opowiadają różne rzeczy, i to takie, których nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Wierzymy ich pismom i książkom, a także gazetom, choć wiemy, że jest tam wiele kłamstw. Dlaczego nie wierzymy Bogu?

Adam Mickiewicz pisał:

"Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy".

Bóg jest w nas cały czas, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie - lecz przykrywa Go nasze Ego.
Wystarczy usunąć własne Ego. Gdy ego znika, tylko Bóg pozostaje.
Wszystko, co musimy zrobić, to pozwolić, aby nasze ego odeszło na bok ...  ignorując je. Jeśli jesteśmy nieugięci, ego odejdzie. A wtedy cała moc i łaska Boża przychodzi do nas.

Miliony ludzi przez wiarę w Słowo Prawdy/Bóg, Wrzechmoc, Stwórca,..,.. / znalazło prawdziwy pokój dla swej chorej duszy.

Przysłowie mówi: "Nie potrafię znaczy nie chcę".
Tak jest z naszą z wiarą. Mówimy wprawdzie, że pragnęlibyśmy mieć wiarę, ale w gruncie rzeczy jej nie chcemy. Dlaczego? Ponieważ rzeczy tego świata przedstawiają dla nas większą wartość i nie chcemy się od nich oderwać.
Gdy jednak człowiek przyjmie wiarą Jezusa do swego serca, wtedy poznaje, jak marne i przemijające są wszelkie ziemskie rzeczy.
Wiara jest Bożym darem, jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan (2:8):
"Albowiem Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar".

Święta Bożego Narodzenia niech będą czasem w którym nasze serca zaznają prawdziwego pokoju i prawdziwej miłości.
To może się stać nie przez wielkie celebrowanie stołu, lecz przez narodzenie się Jezusa w naszych sercach.

Nasz wieszcz, Adam Mickiewicz (urodził się w wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1798 roku) musiał dobrze zrozumieć tę prawdę, gdyż pisał:

“Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci człowieku, jeśli nie narodził się w tobie“.


Zdrowych i Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim moim Czytelnikom!
Related Posts with Thumbnails

Moje motto:

"Nie rób tego, co ja chcę, abyś robił. Rób, to co TY chcesz robić. Podążaj za swoimi marzeniami".

Do poczytania...


Dobra nowina... patrz: Gazeta Wyborcza


***
oglądania i posłuchania

O Animalpastor:

Map IP Address
Powered byIP2Location.com