Monday, February 23, 2015

Wielki post. Słowo Siergieja Łazariewa do swoich Czytelników.


Większość popularnych artykułów na temat szkodliwości głodówki napisana została przez osoby, które ani razu w życiu nie przepuściły posiłku.

Okazuje się, że organizm potrafi przystosować się do okresowo niekorzystnych warunków, a w wyniku tego znacznie wzmocnić swoje siły obronne. W związku z tym, jeżeli chcemy, aby nasze siły obronne były na wysokim poziomie, musimy w niesprzyjających porach roku (lub podczas choroby) powstrzymywać się od przyjmowania pożywienia. Syte i bezstresowe życie czyni każdy organizm słabym i bezbronnym. Jest to jedno z Wielkich Praw Natury, którego nieprzestrzeganie czyni bogate i syte narody biednymi.
Teraz jest właśnie najlepsza pora na rozpoczęcie głodówki.
Czytaj więcej:
Uzdrawiająco-odmładzająca głodówkaWielki post. Słowo Siergieja Łazariewa do swoich Czytelników

Od niepamiętnych czasów człowiek dążył do szczęścia, bał się chorób, nieprzyjemności i strat. Głód, zimno, niedostatek, doznawane obrazy – to wszystko było złem, które człowiek nienawidził, bał się i którego chciał uniknąć.
 
Minęły tysiące lat i ludzie zaczęli zauważać, że istnieje pewna prawidłowość w pojawiających się chorobach, nieszczęściach i stratach. Jest jakaś wyższa siła, która to wszystko zsyła. Ludzie najpierw starali się wypędzać złe duchy zsyłające nieszczęścia, potem ich udobruchać, składając ofiary – i rzeczywiście, wypędzanie złych duchów przynosiło rezultat. Składanie ofiar też.
 
A potem na Wschodzie pojawiło się pojęcie karmy, czyli prawo przyczyny i skutku. Zgodnie z nim choroby, nieszczęścia, zdrady i obrazy były wynikiem nieprawidłowego zachowania człowieka. Nieprawidłowy charakter, nieprawidłowe zachowanie nieubłaganie prowadziły do chorób i nieszczęść. Aby nie chorować i nie cierpieć, trzeba było prawidłowo postępować i wychowywać w sobie szlachetne cechy charakteru.
 
Potem nastąpił kolejny etap rozwoju ludzkości. Pojawiło się takie pojęcie jak pokajanie, skrucha. W judaizmie człowiek, który uświadomił sobie niewłaściwość swoich czynów, mógł zmienić nieubłagalne prawo karmy, prawo odwetu. Zwracając się do Boga, człowiek modlił się, kajał i zmieniał się przy tym. Pojawiło się nowe zrozumienie i nowy stosunek do tego, czego wcześniej człowiek nienawidził.
 
Okazuje się, że choroby, nieszczęścia i problemy są narzędziem wychowania, poprzez które Bóg leczy dusze ludzi. Choroby i nieszczęścia przestały być zemstą losu. Zniknął paniczny lęk przed stratami, nieszczęściami i chorobami. Okazało się, że Bóg dba o ludzi, pomaga rozwijać się ich duszy i ciału. I dopiero wtedy, gdy zapominają z przykazaniach, o miłości i moralności, Bóg zsyła im przestrogę w postaci chorób i nieszczęść, daje możliwość pokajania i poprawienia się.
 
Okazuje się, że wszystkie nieszczęścia, których doświadczył naród Izraela, błąkając się po pustyni, były potrzebne dla rozwoju duszy, dla wzmocnienia moralności i wiary, dla przezwyciężenia egoizmu, chciwości i ubóstwiania przyjemności. Od tego czasu naród żydowski zaczął świętować Wielkanoc i pościć przed tym świętem, dobrowolnie ograniczając siebie i wiedząc, że to ograniczenie swojego szczęścia przynosi ratunek.
 
Chorobę jednak nadal postrzegano jako zło. Niedostatek i straty wciąż były nieszczęściem. Podczas postu człowiek cierpiał, męczył się, ale wiedział, że jest to potrzebne dla duszy.
 
Potem zaczął się nowy etap w historii ludzkości. Przyszedł Jezus i pokazał, że w czasie postu trzeba być szczęśliwym, podczas postu trzeba się radować. A to, co ludzie zawsze postrzegali jako nieszczęście, jest tylko dystansowaniem się od ludzkiego ego, od ludzkich namiętności i przywiązania do świata.
 
W Starym Testamencie jest powiedziane, że Bóg ulepił człowieka z gliny, z prochu ziemi, a potem tchnął w niego życie, „wskutek czego stał się człowiek istotą żywą”. W człowieku walczą dwa pierwiastki – jego gliniane, cielesne Ja prowadzące do ubóstwiania przyjemności, do namiętności, gniewu i chorób oraz jego Boskie Ja nawołujące do miłości, poświęcania się, wybaczenia i troski o bliźniego.
 
Post jest dystansowaniem się od glinianego pierwiastka i glinianych pragnień. Ludzkie Ja uspokaja się i nie powinno smucić się, a Boskie Ja w tym czasie musi radować się i odczuwać szczęście. Jeśli człowiek nie umie cieszyć się podczas postu, ograniczając siebie w namiętnościach i przyjemnościach, jeśli odczuwa smutek, niezadowolenie, męczy się, oznacza to, że przywiązuje się do swojego glinianego pierwiastka i nie chce poczuć swojego Boskiego Ja. Dlatego Jezus mówił: „Radujcie się!”
 
Okazuje się, że choroby, straty, nieszczęścia i obrazy mogą być schodkiem do osiągnięcia szczęścia. Ograniczanie tego co ludzkie pomaga duszy stać się szczęśliwą.
Ale Jezus nie nawoływał do wiecznej ascezy: ”Cesarzowi co cesarskie a Bogu co Boskie”. Mija post i człowiek znowu zanurza się w troski o swoje ciało i pomyślność. Nie zapomina jednak o tym szczęściu, którego doświadczył podczas postu. Wówczas to co Boskie i ludzkie istnieją w nim równocześnie, czyniąc go prawdziwie szczęśliwym.
 
Teraz jest początek postu. Chcę pozdrowić wszystkich z nadchodzą wiosną – nie tylko w przyrodzie, ale też w naszych duszach. Życzę wszystkim tylko jednego – radujcie się!
Z wyrazami szacunku,
(Siergiej Łazariew) - Autor
Źródło:
http://diagnostykakarmy.pl/
Facebook-Łazariew

==================================
 
Siergiej Łazariew (autor  serii 12-stu części Diagnostyki Karmy),
to słynny rosyjski psycholog, badacz, uzdrowiciel i bioenergoterapeuta. Odkrył i opisał mechanizm działania karmy, wspominany w wielu źródłach, ale dotychczas przez nikogo niezbadany i niewyjaśniony. Jako pierwszy w historii nie tylko zobaczył najgłębsze struktury duszy warunkujące nasz los i nasze zdrowie, lecz także przeprowadziwszy tysiące badań udowodnił, że wpływając na postępowanie i emocje człowieka, można zmieniać na lepsze jego charakter, los i zdrowie. W badaniach Siergieja Łazariewa nauka i religie łączą się harmonijnie w jedną całość.Świetna lektura na czas postu, dla tych , którzy nie mieli okazji zapoznać się z tym niezwykłym człowiekiem i jego pracami. A dla tych, którzy czytali książki Łazariewa, możliwość przypomnienia i ponownego przemyślenia jego odkryć.
Ja nigdy nie mam dość powrotu do nauk w wydaniu Siergieja Łazariewa.

Dla tych, którzy chcą posłuchać Diagnostykę Karmy w krótkich odcinkach
link
A tutaj Diagnostyka Karmy - cz. 1 w całości
link

Wydaniem i dystrybucją książek i płyt autorstwa Siergieja Łazariewa w Polsce zajmuje się wydawnictwo Satja Juga:
http://diagnostykakarmy.pl/o-nas

Related Posts with Thumbnails

Moje motto:

"Nie rób tego, co ja chcę, abyś robił. Rób, to co TY chcesz robić. Podążaj za swoimi marzeniami".

Do poczytania...


Dobra nowina... patrz: Gazeta Wyborcza


***
oglądania i posłuchania

O Animalpastor:

Map IP Address
Powered byIP2Location.com