Thursday, December 1, 2011

Sam na sam z Sobą

Poziomy świadomości

Photo: here

Czym jest ŚWIADOMOŚĆ?
Jest ona identyfikatorem duchowej tożsamości człowieka. Cały ewolucyjny dorobek indywidualnego, ludzkiego "JA" zapisany jest w ciele duchowym, zwanym też cialem przyczynowym. Dusza, wstępując w ciało fizyczne, rozpoczyna niezwykle znaczący, ale jednocześnie bardzo trudny etap nauki. Towarzyszą jej w tym procesie nieustannie subtelne ciała emocjonalne i mentalne. Na Ziemi poziom świadomości duchowej wyraża się poprzez światopogląd, z którego wynika określony sposób bycia. Bycie oczytanym czy oświeconym duchowo, wcale jeszcze nie świadczy o dojrzałości duchowej. Rozwoj duchowy zaczyna się wtedy, kiedy umiemy odnieść do życia to, o czym czytaliśmy (źródło wiedzy), kiedy potrafimy zapanować nad myślami, nie gromadzimy urazów, nie dajemy się ponieść emocjom, nie oceniamy ludzi i zjawisk.
Duchowość człowieka różni się miedzy soba, kształtując określoną hierarchię poziomów świadomości. Zgodnie z naukami buddyzmu jest ich siedem. Pola myśli - szczegolnie u osób pracujacych nad swoja świadomością - bardzo często sięgają siódmego poziomu, podczas gdy inne ciała subtelne znajdują się jeszcze na piątym lub szóstym poziomie. Faktyczny stan świadomości najbardziej realnie odzwierciedla się w wartościach etyczno-moralnych, wyrażanych w codziennym zachowaniu, sposobie bycia. Od czasu do czasu prawie u każdego pojawiają się stare wzorce zachowań, odpowiadające niższym poziomom. Tego typu nawroty należy przyjąć jako wypłukiwanie na powierzchnię ostatnich osadów, pochodzących z niższej fazy rozwoju.
DROGA W DOJRZALOŚĆ OTWIERA SIĘ DOPIERO NA PIĄTYM POZIOMIE, PONIŻEJ PIĄTEGO POZIOMU DOKONUJE SIĘ JEDYNIE PRZEBUDZENIE.

PIERWSZY POZIOM ŚWIADOMOŚCI
Człowiek żyje nieświadomie - zdany na zrządzenia losu


Wszystkie bodźce do życia wywodzą sią z poziomu Ego lub pola tak zwanej zwierzęcej motywacji, uwarunkowanej popędem. Nie istnieją tu żadne pojęcia kompleksowych powiązań czy długotrwałych, dalekosiężnych oddziaływań. Na czoło wysuwają się egocentryczne priorytety: Dobre jest to, co w danej chwili przynosi korzyści. Prymitywna, hedonistyczna postawa staje sie tutaj normą.
Charakterystyczną cechą tego poziomu świadomości jest bierzące zaspokojenie potrzeb, pozbawionych jakiejkolwiek glębszej motywacji..
W PARTNERSTWIE ten typ świadomości przejawia się wyjątkowo instrumentalnie: Moj partner powinien zaspokajać moje zachcianki i potrzeby!

Czytając do końca "Poziomy świadomości" możemy jak w lustrze zobaczyć, na jakim poziomie jest aktualnie nasza duchowa ŚWIADOMOŚĆ?

Dalszy ciąg tutaj: http://transformacja-swiadomosci.blogspot.com/p/poziomy-swiadomosci.html
Related Posts with Thumbnails

Moje motto:

"Nie rób tego, co ja chcę, abyś robił. Rób, to co TY chcesz robić. Podążaj za swoimi marzeniami".

Do poczytania...


Dobra nowina... patrz: Gazeta Wyborcza


***
oglądania i posłuchania

O Animalpastor:

Map IP Address
Powered byIP2Location.com